Motiveringsbijeenkomsten

Leg je team uit dat je hun hulp vraagt om beter te worden. Dat je hun hulp nodig hebt om het team beter te kunnen managen.

Ga met ieder teamlid tussen 20 en 30 minuten om de tafel zitten en vraag aan je gesprekspartner om de vragen uit de vragenlijst te beantwoorden.

Jij houdt de vragenlijst en het formulier bij je. Geef ze niet aan het teamlid om in te vullen. Jij stelt de vragen en noteert de antwoorden.

Deze oefening levert belangrijke informatie op over de motiveringsfactoren van ieder teamlid, evenals ideeën over de manier waarop je ze ieder moment kunt belonen.
We verzoeken je dringend om deze oefening te doen.

Bewaar deze informatie op een eenvoudig bereikbare plek, samen met de overige informatie die je verzamelt naarmate je de andere oefeningen van deze cursus voltooit.

Bij dit punt kun je de lijst “Ideeën, erkenning en beloning” gebruiken, die je moet aanpassen aan jouw mogelijkheden en de cultuur van je organisatie. Geef duidelijk aan dat je slechts informatie aan het verzamelen bent en dat dit gesprek niet bindend is. Je wilt geen verkeerde verwachtingen geven.

 

Checklist: motiveringsbijeenkomst

motiver copia

 

 [ ! ] [Geld, cadeaus, vakantiedagen, vrije tijd, opleiding, erkenning in het openbaar…] Bij dit punt kun je de lijst “Ideeën erkenning en beloning” gebruiken en moet je de lijst aanpassen aan jouw mogelijkheden en de cultuurorganisatie.

 [ ! ] Geef duidelijk aan dat je informatie aan het verzamelen bent en dat dit gesprek niet bindend is. Je wilt geen verkeerde verwachtingen geven.

Download jet volledige les

Om de les te voltooien moet je voor de test slagen
Het is belangrijk om je team verwachtingen te geven om hen te motiveren, ook al weet je van tevoren dat niet aan die verwachtingen tegemoet kan worden gekomen.
Je moet de vragenlijst vóór de motiveringsvergadering aan heel het team geven.
Het is beter om aparte motiveringsgesprekken te houden dan collectieve.
Antwoorden verzenden
Het lijkt erop dat je een paar fouten heeft gemaakt. Check je antwoorden.
Gefeliciteerd! Je bent voor de les geslaagd!