Vysvětli svému týmu, že je budeš žádat o pomoc ohledně svého zlepšování. Že potřebuješ jejich pomoc kvůli lepšímu vedení týmu.

Sejdi se s členy týmu (s každým zvlášť) v osobním rozhovoru, který bude trvat 20 až 30 minut, a požádej každého, ať odpoví na otázky z dotazníku, který přikládáme.

Dotazník jim nedávej k vyplnění – pokládej otázky a zaznamenávej si odpovědi.

Toto cvičení ti poskytne velmi důležité informace o motivačních faktorech každého člena týmu a nápadech, jak je můžeš odměňovat, až přijde čas.

Důrazně ti doporučujeme toto cvičení udělat.

Zaznamenej tyto informace někam, kde k nim budeš mít snadný přístup společně s ostatními informacemi, které postupně nasbíráš během kurzu.

 

Můžeš použít seznam „Nápady na projevyocenění a odměňování“, přičemž ho musíš přizpůsobit svým možnostem a kultuře tvé organizace.

Dej jasně najevo, že sbíráš informace a že tě tento rozhovor k ničemu nezavazuje. Nechceš vyvolat falešná očekávání.

Pro dokončení lekce slož test.
Je důležité vyvolat očekávání, abys motivoval/a tým, přestože víš už předem, že je nebudeš moci splnit
Dotazník musíš vyplnit s celým týmem před motivační schůzkou
Je lepší mít motivační schůzky osobní než kolektivní
Odeslat odpovědi
Zdá se, že ses dopustil/a nějakých chyb. Měl/a by sis své odpovědi zkontrolovat.
Gratulujeme! Dokončil/a jsi lekci!