Efektivní delegování

Manažer není člověk, který dělá všechno a zosobňuje práci týmu, nýbrž člověk s důvěrou, pověřený přiměřeným vedením práce a motivace týmu. Delegování je základní nástroj pro dobrý chod týmu. Zvyšuje sebedůvěru jednotlivců, rozděluje úsilí a pomáhá vyjasňovat cíle každého člověka.

Vytiskni si a vystřihni tuto kartu. Měj ji při ruce, ať si ji můžeš podle potřeby kdykoliv připomenout.

Pro dokončení lekce slož test.
Při delegování nezapomínej, že musí jít hlavně o vyřešení problémů
Když deleguješ, musíš jasně určit, jak chceš, aby se úkoly prováděly
Když deleguješ, musíš jasně stanovit očekávaný výsledek
Při delegování plně důvěřuj schopnostem tvého týmu
Při delegování musíš nechat každého člena týmu, ať si sám najde vhodné nástroje
Obecně platí, že máš delegovat co nejméně a vždy na stejné lidi
Odeslat odpovědi
Zdá se, že ses dopustil/a nějakých chyb. Měl/a by sis své odpovědi zkontrolovat.
Gratulujeme! Dokončil/a jsi lekci!